Logo

 

Documentació:

  1. Fotocòpia dels Estatuts de l'Associació degudament actualitzats.
  2. Fotocòpia de la CIF.
  3. Relació del membres de la Junta actual amb noms, cognoms, càrrecs i telèfons.
  4. Fotocòpia de l'acta de la Junta Directiva que inclou l'aprovació per la majoria dels assistents del desig de formar part de la Federació Catalana de Pessebristes.

Cal enviar aquesta documentació a
 
Federació Catalana de Pessebristes
Carrer dels Lledó 11
08002 Barcelona
 
Un cop rebuts i comprovats els documents, en la propera l'Assemblea General Ordinària que celebrem es farà pública l'admisió de l'Associació com a membre de la Federació.