Logo Federació Agrupació de Pessebristes de Ripollet

						NAIXEMENT - 2012

						NAIXEMENT - 2012

						ADORACIÓ DELS REIS - 2013

						ADORACIÓ DELS REIS - 2014

						ADORACIÓ DELS REIS - 2014

						NAIXEMENT - 2015

						NAIXEMENT - 2015

						ADORACIÓ DELS REIS - 2016

						ADORACIÓ DELS REIS - 2016
Cada associació ens pot fer arribar un màxim de deu fotografies de diorames dels seus socis,
en unes dimensions no inferiors a 600 x 450 px, junt amb les dades de cadascuna.
Federació Catalana de Pessebristes