Logo Federació XX Congresso Internazionale UN.FOE.PRAE.
Bèrgam, 19-23.10.2016
Federació Catalana de Pessebristes